ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ก.ย. 15, 2023

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเครื่องสแกนนิ้วที่เชื่อมต่อกับ HR Software

ยกระดับระบบ HR ขององค์กรบริษัท ด้วย HR Software ที่เชื่อมต่อกับระบบเครื่องสแกนนิ้วพนักงาน

การบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับองค์กรบริษัท ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้มากมาย สามารถใช้ประเมินวัดผลคุณภาพการทำงานของพนักงานรายบุคคลได้ ซึ่งจุดประสงค์หลักของการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน ก็เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสามารถคำนวณชั่วโมงการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้ ตลอดจนการคำนวณร่วมกับการเข้ากะ, การทำงานล่วงเวลา OT หรือการขาดลางาน ซึ่งข้อมูลจากการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานนี้ จะทำให้ฝ่าย HR สามารถคำนวณเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือนออกมาได้อย่างถูกต้อง และมีการจ่ายเงินอย่างเที่ยงตรง พนักงานสามารถขอตรวจสอบได้

องค์กรต่างๆ นิยมใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นอุปกรณ์บันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน เพราะเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีข้อดีมากกว่าการเป็นเครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกงานเพียงอย่างเดียว เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถใช้เป็น Access Control เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานและทรัพย์สินของบริษัท โดยการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ภายในองค์กรผ่านเครื่องสแกนนิ้ว มอบความสะดวกสบายให้กับพนักงานทุกเพศทุกวัย ให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานได้โดยไม่ต้องพกพาบัตรหรืออุปกรณ์ใดๆ เพียงใช้นิ้วสแกนก็สามารถเดินผ่านเข้าถึงสถานที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย และด้วยประโยชน์หลายอย่างในเครื่องเดียวนี้เอง ทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความคุ้มค่าสำหรับการลงทุนติดตั้งในองค์กร สามารถใช้งานได้ยาวนาน

นวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องสแกนลายนิ้วมือในยุคนี้

1. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เครื่องสแกนนิ้วมีการพัฒนาให้หัวอ่านสามารถอ่านข้อมูลได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น เพิ่มมาตรฐานการอ่านค่าด้วยการอัพเกรดวัสดุกระจกป้องกันรอยขีดข่วน เพื่อให้ผลการอ่านลายนิ้วมือมีความแม่นยำสูง มีระบบคำนวณจากตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือโดยตรง ทำให้การคำนวณข้อมูลต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว วัสดุของตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็มีการพัฒนาใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ยากต่อการทำลายให้เสียหาย ระบบของตัวเครื่องมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรบริษัทได้ในระยะยาว

2. ยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เครื่องสแกนนิ้วยังได้พัฒนาให้มีความปลอดภัยในการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยการเพิ่มความซับซ้อนของระบบการประมวลผล รองรับระบบการคำนวณหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ทำให้การปลอมแปลงเป็นไปได้ยาก มีระบบตรวจเช็คการปลอมแปลงนิ้วมือได้อย่างเต็มรูปแบบ ควบคุมและจำกัดสิทธิการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้ตามการตั้งค่าในระบบ พร้อมรองรับการจัดเก็บข้อมูลสำรอง สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านช่อง USB จากตัวเครื่องสแกนนิ้วได้โดยตรง ในกรณีที่ข้อมูลจัดเก็บกับระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เกิดปัญหาขัดข้อง ทำให้ข้อมูลทั้งหมดจะไม่สูญหายไปได้ง่ายๆ

3. เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีการพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือในยุคนี้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างกันได้ สะดวกต่อการสร้างระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรบริษัทที่มีหลายๆ สาขา หรือมีหลายอาคารสำนักงาน เพื่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบรวบรวมไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งง่ายต่อการประเมินผลของฝ่าย HR รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HR Software โปรแกรม HR ที่จะสามารถต่อยอดให้ระบบงาน HR เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีการทำงานที่เป็นระบบ มีความแม่นยำสูง และสามารถตรวจสอบได้ง่าย

เครื่องสแกนนิ้วที่เชื่อมต่อกับ HR Software เพื่อระบบโปรแกรม HR ที่ดีที่สุด

เครื่องสแกนนิ้วเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ระบบไบโอเมตริกในการระบุตัวตน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการยืนยันตัวบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง ยากต่อการปลอมแปลงตัวตน การนำมาใช้ภายในองค์กรบริษัทจะช่วยลดปัญหาการสวมรอยเข้างานแทนกันของพนักงานได้แบบ 100% รองรับการเชื่อมต่อออนไลน์ร่วมกับระบบอื่นๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับ HR Software โปรแกรม HR ที่จะทำให้สามารถเก็บข้อมูลไว้บนระบบ Cloud ที่มีความปลอดภัยสูงได้ สามารถเรียกขอตรวจสอบข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ และไม่ต้องเปลืองพื้นที่เก็บเอกสารจำนวนมากอีกด้วย

หลายๆ องค์กรที่มีการใช้โปรแกรม HR อยู่แล้ว หรือต้องการนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้ร่วมกับระบบ HR Software จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทำให้ระบบ HR ขององค์กรเป็นโปรแกรม HR ที่ดีที่สุด ลดขั้นตอนการทำงานของหลายๆ ฝ่าย รวมถึงตัวพนักงานเอง ด้วยฟังก์ชันที่ครอบคลุมทุกการใช้งานอย่างแท้จริง สามารถประเมินผลการบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงานผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ร่วมกับโปรแกรมเงินเดือนและโปรแกรม Payroll ที่เชื่อมอยู่ในระบบโปรแกรม HR เดียวกัน แสดงผลอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมนุษย์ มอบความสะดวกสบายในการทำงานให้กับฝ่าย HR ที่สามารถเอาเวลาไปวิเคราะห์งานในด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะและศักยภาพในการทำงานที่สูงขึ้น อันจะส่งผลให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ง่ายขึ้น

เทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือเชื่อมต่อโปรแกรม HR โซลูชันเฉพาะจาก Tigersoft

เครื่องสแกนลายนิ้วมือจาก Tigersoft มีระบบปฏิบัติการทำงานที่เสถียร รองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรม HR เราพัฒนาโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเข้างานของพนักงานจากเครื่องบันทึกเวลาเข้าสู่โปรแกรม HR ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อการติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำสูง

โซลูชันเฉพาะของ Tigersoft ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอันหลากหลายขององค์กร ให้มารวมอยู่ในโปรแกรมเดียว ด้วย HR Software โปรแกรม HR เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกพนักงานได้ทุกประเภท ทั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) หรือระบบ Face Recognition พร้อมฟังก์ชันต่างๆ จากโปรแกรม HR ที่ครอบคลุมทุกการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อย่างดีเยี่ยม Tigersoft บริการแบบครบวงจร ทุกอุปกรณ์และทุกซอฟแวร์สำหรับองค์กร เรามีบริการครบจบในที่เดียว เลือกใช้บริการอย่างสะดวกและสบายใจที่สุดกับ Tigersoft

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

7 สิ่งที่ทำให้คุณถูกเลิกจ้าง โดยไม่ได้รับเงินชดเชย

แม้ “กฎหมายแรงงาน” จะคุ้มครองคนทำงาน แต่กฎหมายนั้น ก็คุ้มครองนายจ้างด้วย เมื่อกระทำความผิดใน 7 กรณีนี้ ก็อาจจะถูกเลิกจ้างได้ และไม่ได้รับค่าชดเชย!

15 ม.ค. 2020

ตัวช่วยจัดการทุกงาน HR อย่างมืออาชีพ โปรแกรมสำหรับ HR ที่คุณห้ามพลาด

ตัวช่วยจัดการทุกงาน HR อย่างมืออาชีพ โปรแกรมสำหรับ HR ที่คุณห้ามพลาด Tiger HR Openspace ยืนหนึ่ง โปรแกรมสำหรับ HR โปรแกรมเดียวเอาอยู่ทุกเรื่อง HR! แต่เดิมภาคธุรกิจมักคิดว่าฝ่าย HR มีหน้าที่คอยจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆ ให้กับพนักงานในองค์ […]

22 พ.ค. 2024

เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้า การจัดการเวลางานแบบดิจิทัล

เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้า การจัดการเวลางานแบบดิจิทัล บริหารเวลาดี บริหารความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เครื่องบันทึกเวลาที่ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้า องค์กรของคุณยังพบปัญหาพนักงานตอกบัตรเข้า-ออกงานแทนกันอยู่หรือเปล่า? ทำให้ฝ่า […]

27 พ.ย. 2023