ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มิ.ย. 06, 2023

สนับสนุนศักยภาพในการทำงานของพนักงาน ด้วยโปรแกรม hr สำเร็จรูป

พัฒนาศักยภาพของพนักงานยุคใหม่ด้วยฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์ของโปรแกรม hr สำเร็จรูป

ในโลกของการทำธุรกิจนั้น บริษัทที่จะมีการเจริญเติบโตได้ดีคือบริษัทที่พยายามจะส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยส่งเสริมทั้งในด้านการฝึกอบรมทักษะความรู้ต่าง ๆ และมีการประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานได้รู้ถึงความสามารถในการทำงานของตนเอง และสิ่งที่พนักงานยังต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานนี้ โปรแกรม hr สำเร็จรูป สามารถช่วยให้บริษัทและฝ่าย HR เข้าถึงเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้สะดวกขึ้น

การพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ของพนักงาน ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานของโปรแกรม hr สำเร็จรูป ดังนี้

 • หัวหน้างานหรือบริษัทสามารถวางแผนการทำงานให้แก่แต่ละทีมผ่านทางระบบ HRIS
  ก่อนที่หัวหน้างานจะมีการมอบหมายงานให้กับพนักงานแต่ละแผนกหรือพนักงานแต่ละคน ก็ควรจะต้องมีการวางแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมก่อน เพื่อให้พนักงานเห็นภาพรวมในการทำงานที่ชัดเจน และมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน โดยหัวหน้างานสามารถวางแผนการทำงานผ่านทางแอปของโปรแกรมบริหารงานบุคคลหรือโปรแกรม hr สำเร็จรูป จากนั้นพนักงานที่ได้รับมอบหมายงาน ก็สามารถเข้ามาติดตามแผนการทำงานผ่านทางแอปของโปรแกรม hr สำเร็จรูป ได้เลย ทั้งสะดวกและง่ายดาย ไม่ต้องปรินท์กระดาษหลายแผ่น และไม่ต้องเปิดใช้งานหลาย ๆ แพลตฟอร์มให้ยุ่งยาก
 • พนักงานสามารถส่งงานและรับฟีดแบ็คในการทำงานผ่านฟังก์ชั่นของโปรแกรม hr สำเร็จรูป
  เมื่อได้รับทราบแผนงานและได้รับมอบหมายงานแล้ว พนักงานก็สามารถส่งงานหรือรายงานผลการทำงานให้หัวหน้างานพิจารณา ผ่านทางโปรแกรมบริหารงานบุคคลหรือโปรแกรม hr สำเร็จรูป ได้ และยังสามารถรายงานกิจกรรมการทำงานแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย เช่น หากพนักงานมีการออกไปทำงานนอกสถานที่ ก็สามารถอัพโหลดรูปจากบริเวณหน้างาน พร้อมแท็กสถานที่ปฏิบัติงานเอาไว้ เพื่อให้หัวหน้างานรับทราบและได้เห็นความคืบหน้าในการทำงานแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้หัวหน้างานยังสามารถตอบกลับบันทึกกิจกรรมการทำงานของพนักงานได้อีกด้วย
 • ประเมินผลการทำงานของพนักงานด้วยการวาง KPI ผ่านโปรแกรม hr สำเร็จรูป
  เมื่อหัวหน้างานมอบหมายงานให้พนักงานทำ แต่ไม่มีการกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้ชัดเจน และไม่มีการติดตามผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็อาจทำให้พนักงานทำงานได้ไม่ดีพอ และไม่รู้เป้าหมายของตัวเอง ส่งผลให้พนักงานทำงานไปแค่เพียงวันต่อวัน และอาจขาดความกระตือรือร้นได้ แต่หากหัวหน้ามีการกำหนด KPI ในการทำงานให้ชัดเจนผ่านโปรแกรม hr สำเร็จรูป ก็จะช่วยให้พนักงานมีเป้าหมายในการทำงานที่ต้องการจะไปให้ถึงมากขึ้น โดยหัวหน้างานหรือผู้บริหารสามารถกำหนด KPI ของพนักงานในแต่ละแผนกผ่านทางโปรแกรม hr ได้เลย และหลังจากมอบหมายงานพร้อมกำหนด KPI แล้ว หัวหน้างานหรือผู้บริหารก็สามารถติดตามผลการทำงานผ่านแผนภูมิกราฟฟิครายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านทางโปรแกรม hr สำเร็จรูป ได้อย่างสะดวกง่ายดาย เพียงดึงข้อมูลการทำงานทั้งหมดของพนักงาน ที่จะถูกจัดเก็บแบบอัตโนมัติไว้ในคลาวด์ของโปรแกรมบริหารงานบุคคลหรือโปรแกรม hr เช่น ระบบ hris ของ GreatDay HR ก็จะทำให้หัวหน้างานและบริษัทสามารถประเมินผลและตรวจสอบความคืบหน้าของการทำงานได้ตลอด และได้เห็นผลงานการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ยอดขาย ยอดวิว หรือจำนวนงานที่ทำสำเร็จ ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้พนักงานเกิดความตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น จึงถือเป็นการพัฒนาความสามารถของพนักงานไปในตัว
 • ให้คะแนนการทำงานของพนักงานผ่านทางระบบ HRIS
  นอกจากการที่พนักงานควรได้รับฟีดแบ็คในการทำงานอย่างสม่ำเสมอแล้ว การให้รางวัลหรือให้คะแนนในการทำงาน ก็เป็นสิ่งเสริมแรงทางบวก ตามหลักจิตวิทยาที่จะช่วยให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น โดยหัวหน้างานสามารถให้คำชมหรือคะแนนแก่พนักงานผ่านทางระบบตรวจสอบการทำงานในโปรแกรม hr สำเร็จรูป ได้ โดยอาจจะให้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่พนักงานเมื่อทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • ฝึกอบรมพนักงานแบบออนไลน์ด้วยฟังก์ชั่นประชุมออนไลน์ของโปรแกรม hr สำเร็จรูป
  ปัจจุบันนี้พนักงานจะมีเพียงความสามารถในระดับพื้นฐานไม่ได้อีกต่อไป เพราะโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน มีเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอด และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของบริษัทได้ ดังนั้นการจัดคอร์สอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งแบบออฟไลน์ ที่จัดในสถานที่ของบริษัท เช่น ห้องประชุม หรือจัดแบบออนไลน์ ผ่านทางฟังก์ชั่นมีทติ้งของโปรแกรม hr สำเร็จรูป โดยเป็นการจัดอบรมที่มีเป้าหมายในการเทรนพนักงานเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับเนื้องานทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงาน และจะส่งผลให้บริษัทมีผลงานรวมถึงผลประกอบการที่ดีขึ้นไปด้วย
 • การจัดคอร์สอบรมพนักงานแบบออนไลน์ ผ่านทางฟังก์ชั่นการประชุมของโปรแกรมบริหารงานบุคคลหรือโปรแกรม hr สำเร็จรูป
  จะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงการอบรมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน และผู้ดำเนินการอบรม รวมถึงวิทยากรก็สามารถบรรยายและสอนความรู้ต่าง ๆ ผ่านทางฟังก์ชั่นประชุมออนไลน์ของโปรแกรม hr สำเร็จรูป ได้อย่างสะดวก โดยคอร์สให้ความรู้ที่ทางบริษัทควรจัดอบรมให้แก่พนักงานผ่านทางฟังก์ชั่นประชุมออนไลน์ของโปรแกรม hr สำเร็จรูป ก็มีตั้งแต่ความรู้ทั่วไปที่พนักงานทุกแผนกจำเป็นต้องรู้ เช่น วิธีการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel หรือ วิธีการใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับทำพรีเซนเทชั่นนำเสนองาน และบริษัทยังควรจัดการอบรมความรู้เฉพาะทางให้กับพนักงานแต่ละแผนก ผ่านทางฟังก์ชั่นประชุมออนไลน์ของโปรแกรม hr สำเร็จรูป ด้วย ซึ่งการจัดอบรมความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ ทางบริษัทหรือทางหัวหน้างานและฝ่าย HR ควรให้พนักงานได้ร่วมกันโหวตสิ่งที่ตัวเองอยากเรียน โดยสามารถใช้ฟังก์ชั่นโพลในโปรแกรม hr สำเร็จรูป

ลองนำโปรแกรมบริหารงานบุคคลหรือโปรแกรม hr สำเร็จรูป ที่มีคุณภาพอย่าง GreatDay HR ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัทของคุณ คุณจะเห็นได้ถึงความสะดวกง่ายดายในการใช้งาน ที่รวมทุกฟังก์ชั่นในการพัฒนาบุคลากรมาไว้ในโปรแกรมเดียว

หากสนใจโปรแกรม hr ของ GreatDay HR
สามารถติดต่อขอเดโมได้บนเว็บไซต์ของ GreatDay HR โดยเลือกฟังก์ชั่นการใช้งานที่คุณต้องการ เพื่อนำไปทดลองใช้งานและศึกษาเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร :
02-114-3636

อีเมลล์ : greatdayhr@tigersoft.co.th
Line official : @greatdayhrthailand

บริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ erp คลังสินค้า

บริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ erp คลังสินค้า เรียนรู้การทำงานของระบบ erp คลังสินค้า ว่าจะสามารถช่วยบริหารคลังสินค้าของคุณได้อย่างไร ในการบริหารคลังสินค้าที่มีการเก็บสต๊อคสินค้าไว้ในคลังเป็นจำนวนมาก หรือบริษัทมีคลังสินค้าอยู่หลายแห่ง ก็อ […]

21 ก.ย. 2023

ประโยชน์ของโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ประโยชน์ของโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 6 ประโยชน์ของโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ โปรแกรม Payroll ที่คุณคาดไม่ถึง! การจัดการข้อมูลทั้งหมดนานแรมเดือน อีกทั้งพนักงานทำเงินเดือนยังมีโอกาสคำนวณผิดพลาดได้ง่าย และอาจส่งผลกระทบต่อผลประ […]

14 ธ.ค. 2023

รวม 26 สิทธิลดหย่อนภาษี สำหรับมนุษย์เงินเดือน

รวม 26 สิทธิลดหย่อนภาษี สำหรับมนุษย์เงินเดือน . ค่าลดหย่อน เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เราเสียภาษีได้น้อยลงเมื่อคำนวณภาษี หรืออาจทำให้ได้เงินภาษีเพิ่มมากขึ้น . ในปีนี้รัฐบาลได้ขยายเวลาในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90/9 […]

9 มี.ค. 2020