ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
เม.ย. 29, 2024

จัดการตารางกะง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว โปรแกรม HRM ช่วยคุณได้!

โปรแกรม HRM เครื่องมือบริหารงานบุคคลครบวงจร สั่งงานง่ายเพียงปลายนิ้ว ครบจบทุกงาน HR

องค์กรธุรกิจที่ต้องมีการจ้างงานพนักงานแบบทำงานเป็นกะ เช่น โรงพยาบาล, โรงแรมรีสอร์ท หรือ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นรูปแบบการทำงานที่มีความละเอียดซับซ้อน สิ่งสำคัญของระบบการทำงานแบบเป็นกะในส่วนงานฝ่าย HR คือ การจัดตารางกะพนักงานให้ธุรกิจมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ราบรื่น ไม่มีสะดุด ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และ จ่ายเงินเดือนอย่างถูกต้อง

โปรแกรม HRM หรือ โปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) ตัวช่วยในการบริหารรูปแบบการทำงานต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น ครอบคลุมทุกความต้องการของฝ่าย HR ทำให้การจัดตารางงานแบบเข้ากะในองค์กรบริษัทของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ละเอียดและรวดเร็วกว่าการบริหารจัดการด้วยตัวเองหลายเท่า

ความสามารถโดดเด่นของโปรแกรม HRM รองรับทุกรูปแบบการทำงานอย่างยืดหยุ่น

1. โปรแกรม HRM รองรับลักษณะการทำงานทุกรูปแบบ
โปรแกรมจัดตารางงานของพนักงาน สามารถกำหนดช่วงเวลาทำงานชั่วโมงปกติ บันทึกการทำงานล่วงเวลา หรือ OT พร้อมจัดเวลาการทำงานของพนักงานแบบเข้ากะ สำหรับองค์กรธุรกิจที่มีรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน เช่น โรงพยาบาล, โรงแรมรีสอร์ท หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีทั้งการทำงานแบบเวลาปกติ และการทำงานแบบเข้ากะ โปรแกรม HRM สามารถกำหนดและจัดการตารางการทำงานได้อย่างยืดหยุ่น ตามลักษณะการทำงานของกลุ่มพนักงาน

2. โปรแกรม HRM จัดตารางกะง่ายๆ ได้อย่างไม่จำกัด
ผู้ใช้งานสามารถจัดตารางกะงานของพนักงานได้ล่วงหน้า คัดลอกรูปแบบของกะงานต่างๆ พร้อมออกรายงานการทำงานแบบเป็นกะให้พนักงานทุกคนรับทราบทันที ดูแลทุกข้อมูลการทำงานอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว ผู้ใช้งานกำหนดตั้งค่าเพียงครั้งเดียว สามารถคัดลอกใช้ซ้ำได้อย่างไม่จำกัด และสร้างรูปแบบตารางการทำงานที่แตกต่างกันได้อย่างอิสระ มาพร้อมฟังก์ชันส่งคำขอสลับกะทำงานระหว่างพนักงาน หรือ สลับกะวันหยุด โดยระบบจะแจ้งเตือนให้ฝ่าย HR หรือ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบคำร้องขอจากพนักงาน และทำการอนุมัติคำของ่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา

3. โปรแกรม HRM ปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรบริษัท
รูปแบบการทำงานแบบเข้ากะมีความซับซ้อน และติดตามการเปลี่ยนแปลงเวลางานได้ยากกว่ารูปแบบเวลางานทั่วไป ตามกฎหมายแรงงาน ลูกจ้างสามารถทำงานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน ไม่รวมเวลาพัก ดังนั้นฝ่าย HR ต้องกำหนดกะทำงานของพนักงานแต่ละคนไม่ให้เกิน 8-9 ชั่วโมงต่อรอบการทำงาน ซึ่งการใช้โปรแกรม HRM จะสามารถทำให้เห็นภาพรวมของเวลาทำงานของพนักงานทุกคน รับรู้ได้ทันทีเมื่อพนักงานบางคนกำลังเผชิญกับภาวะ Work Overload ช่วยลดภาระงานของพนักงาน ให้กลับมามีเวลาการทำงานที่สมดุลอีกครั้ง และช่วยปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรบริษัท ไม่ให้เสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายแรงงานอีกด้วย

4. โปรแกรม HRM ให้พนักงานตรวจสอบตารางเวลางานของตัวเองได้อย่างไม่ตกหล่น
การทำงานแบบเข้ากะ พนักงานต้องคอยติดตามการอัพเดตตารางเวลางานอยู่เสมอ โปรแกรม HRM โปรแกรม HR สําเร็จรูป มีฟังก์ชั่นให้พนักงานตรวจสอบตารางเวลาทำงานด้วยตัวเอง ซึ่งอาจมีการอัพเดตเป็นรายสัปดาห์, รายเดือน หรือ ราย 6 เดือน ขึ้นอยู่กับนโยบายการทำงานของแต่ละองค์กร
นอกจากนี้พนักงานยังสามารถตรวจสอบการลงเวลาทำงาน ดูข้อมูลเกี่ยวกับวันหยุดทำงาน วันลา วันขาด หรือ การลงเวลาที่ผิดปกติ เพื่อส่งคำร้องให้ฝ่าย HR อัพเดตเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนการสรุปผลการคำนวณรายรับและรายจ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเดือนที่เชื่อมโยงกับเวลาทำงานนั่นเอง

5. โปรแกรม HRM มาพร้อมโปรแกรมเงินเดือน Payroll อัตโนมัติ
โปรแกรม HRM ช่วยลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลซ้ำซากของฝ่าย HR ลดภาระการคำนวณเงินเดือน เพียงโอนข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกงาน จากเครื่องบันทึกเวลา โปรแกรมเงินเดือน Payroll ที่มีอยู่ในโปรแกรม HRM จะทำการคำนวณสรุปยอดเงินเดือนสุทธิของพนักงานแต่ละคนออกมาได้อย่างอัตโนมัติ โดยมาจากการคิดคำนวณจำนวนวันที่มาทำงาน, จำนวนวันขาด/ลา, จำนวน OT, โบนัส และรายการเพิ่มหรือหักอื่นๆ ให้โอนข้อมูลทั้งหมดไปยังระบบโปรแกรมเงินเดือนนั่นเอง

จากเดิมฝ่าย HR ต้องมานั่งคิดคำนวณเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนเอง โปรแกรมเงินเดือน Payroll ในโปรแกรม HRM จะช่วยคำนวณให้ทั้งหมด เพียงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ เป็นขั้นตอนสุดท้าย แล้วทำการอนุมัติออกเงินเดือนให้พนักงาน เพียงเท่านี้ฝ่าย HR ก็จะมีเวลาพัฒนางานบุคคลด้านอื่นๆ อีกมากมาย ประหยัดเวลา ความผิดพลาดน้อย และยังลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในองค์กรอีกด้วย
โปรแกรม HRM จาก Tigersoft โปรแกรม HR Online ทำงานบนระบบออนไลน์ 100% ให้ฝ่าย HR ในองค์กรของคุณจัดการกะพนักงานง่ายๆ ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ เป็นเครื่องมือบริหารงานบุคคลที่รองรับฟังก์ชันการใช้งานของฝ่าย HR ได้อย่างครบครัน ให้มากกว่าแค่การจัดการตารางงาน แต่ยังมาพร้อมกับระบบจัดเก็บข้อมูลพนักงาน, ระบบบริหารเวลา, การคำนวณเงินเดือนพนักงาน, ระบบคัดเลือกพนักงานใหม่, ระบบฝึกอบรมพนักงาน และ ระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่าย HR อื่นๆ อีกมากมาย ให้ครบจบอยู่ในโปรแกรมเดียว

ถ้าคุณกำลังมองหาเทคโนโลยีซอฟแวร์ ที่จะช่วยให้องค์กรบริษัทของคุณทำงานได้ง่ายขึ้น และจบทุกขั้นตอนยุ่งยากในโปรแกรมเดียว Tiger HR Openspace โปรแกรมสำหรับ HR จาก Tigersoft มีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมทุกการทำงานของฝ่าย HR ทั้งโปรแกรม HRM และ HRD สามารถปรับเปลี่ยนทุกฟังก์ชันที่มาพร้อมโปรแกรม HR ให้เหมาะสมกับการบริหารของแต่ละองค์กรได้อย่างไร้รอยต่อ
ค้นพบวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่าย HR ในองค์กรบริษัทของคุณไปพร้อมๆ กันกับเรา Tigersoft เราคือผู้นำด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน ออกแบบและพัฒนาระบบซอฟแวร์เพื่อโปรแกรม HR ที่ดีที่สุดโดยฝีมือคนไทย ส่งเสริมให้องค์กรบริษัทในประเทศไทย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตและก้าวหน้า แข่งขันกับองค์กรในระดับนานาชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ
ติดต่อทีมงาน Tigersoft เพื่อทำความรู้จักกับทุกเทคโนโลยีโซลูชัน ที่จะช่วยให้องค์กรคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดได้แล้ววันนี้

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

เคล็ดลับเติมไฟในการทำงาน หลังจากวันหยุดยาว จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

เคล็ดลับเติมไฟในการทำงาน หลังจากวันหยุดยาว จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR กับ 5 เทคนิคการดึงพลังกลับมาทำงานที่เรารัก หลังจากพักผ่อนในวันหยุดยาว ชาวออฟฟิศหรือคนทำงานต่างเคยมีประสบการณ์รู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำงานไม่มากก็น้อย โด […]

6 พ.ย. 2023

การทำงานของระบบ erp ดีต่อธุรกิจที่มีบริษัทในเครือหลายแห่งอย่างไร

การทำงานของระบบ erp ดีต่อธุรกิจที่มีบริษัทในเครือหลายแห่งอย่างไร เรียนรู้รูปแบบการทำงานของระบบ erp ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจที่มีบริษัทในเครือ ระบบ erp เป็นระบบที่ดีต่อบริษัทซึ่งมีบริษัทในเครือหลายแห่ง หรือบริษัทที่มีสาขาอยู่ในต่างจังหวัด หรือมีสาขาอยู่ […]

30 ส.ค. 2023

เทคนิครับมือกับพนักงานสลับกะ โปรแกรมเงินเดือนช่วยได้!

เทคนิครับมือกับพนักงานสลับกะ โปรแกรมเงินเดือนช่วยได้! โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll คำนวณเงินเดือนพนักงานทำงานเป็นกะให้เป็นเรื่องง่าย! โปรแกรม HR ช่วยสนับสนุนการทำงานของฝ่าย HR ในองค์กรบริษัทได้อย่างมาก ส่วนใหญ่หลายๆ องค์กรจะเริ่มต้นด้วยการใช้งานโ […]

15 มี.ค. 2024