ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
พ.ค. 25, 2023

พาส่อง ฟีเจอร์ในระบบ HR Software ที่ HR และ Payroll ได้ใช้แน่นอน

รู้จัก 4 ฟีเจอร์สุดฮิตที่ HR และ Payroll ได้ใช้ใน HR Software แน่นอน

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้ถูกพัฒนาและก้าวเข้ามามีอิทธิพลต่อทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อทั้งการดำเนินชีวิตและแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจสามารถเติบโตและสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนมากที่สุดในอนาคต คือ การมีเครื่องมือช่วยทุ่นแรงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาทิ โปรแกรม HR หรือ โปรแกรม Payroll เพื่อช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ที่ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับทุกองค์กรเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยโปรแกรม HR หรือ โปรแกรม Payroll นับได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หลาย ๆ องค์กรในปัจจุบันนี้ได้มีการเลือกนำมาใช้งานเพื่อการช่วยติดตามระยะเวลาการทำงาน ตลอดจนการช่วยตรวจสอบวันขาด ลา มา สาย และประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน เพื่อการช่วยปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินเดือนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากที่สุดในทุก ๆ ด้าน โดยในบทความนี้ TigerSoft จะขอพาทุกคนมาพบกับฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในระบบ HR Software ที่ HR และ Payroll มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานอย่างแน่นอน

พาส่อง 4 ฟีเจอร์ที่สำคัญในระบบ HR Software ที่ HR และ Payroll ได้ใช้แน่นอน

1. ระบบเงินเดือน (Payroll)
โปรแกรม HR หรือ HR Software ของ TigerSoft มาพร้อมด้วยฟีเจอร์สำหรับการช่วยจัดการระบบเงินเดือน ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับทั้งฝ่ายบุคคล พนักงานทุกคน และองค์กร ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยระบบ HR Software ที่มีคุณสมบัติในการช่วยทำให้การจัดการเงินเดือนและค่าจ้าง การจัดการภาษี การจัดการเกี่ยวกับประกันสังคม การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนการจัดผลประโยชน์ในส่วนของโอทีและค่ากะกลายมาเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น

อีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นจากการทำงานเกี่ยวกับตัวเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้โปรแกรม HR ของ TigerSoft ยังมาพร้อมด้วยฟีเจอร์การใช้งานมากมายที่มีความโดดเด่นมากกว่าฟีเจอร์ในโปรแกรม HR หรือ HR Software อื่น ๆ อาทิ การกำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าได้สูงสุด 5 งวดต่อเดือน การกำหนดรูปแบบในการคิดภาษีได้อย่างหลากหลาย และการคำนวณเงินเดือนแบบโปรเรทสัดส่วนได้ เป็นต้น

2. ระบบทะเบียนประวัติ (Personnel)
สำหรับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ถือได้ว่ามีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในโปรแกรม HR หรือ HR Software ของ TigerSoft คือ ฟีเจอร์ระบบทะเบียนประวัติ ที่สามารถช่วยทำให้การจัดการเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงานของพนักงานทุกคนในองค์กร และการทำงานของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูลประวัติพนักงานอย่างละเอียด ตลอดจนระบบการตั้งเวลาและระบบเงินเดือนผ่านเมนูเดียว ที่จะช่วยทำให้พนักงาน HR สามารถนำข้อมูลของพนักงานเข้าสู่ระบบโปรแกรม HR (HR Software) หรือ โปรแกรม Payroll ได้ด้วยไฟล์ Excel พร้อมทั้งสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของไฟล์ .pdf และไฟล์ Excel ได้แบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ ในปัจจุบันนี้โปรแกรม HR หรือ HR Software บางประเภทยังได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในนั้นคือฟีเจอร์สำหรับการช่วยจ้างงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นในการช่วยทำให้ฝ่ายบุคคลสามารถจัดการด้านกระบวนการจ้างงาน ซึ่งจะกล่าวรวมไปถึงการประกาศรับสมัครงาน การจัดหาผู้สมัคร การคัดกรองเรซูเม่ การกำหนดวันและเวลาสัมภาษณ์ ตลอดจนการติดตามผู้สมัครตั้งแต่การเริ่มต้นสมัครงานไปจนถึงการเริ่มงาน เพื่อประโยชน์ในการช่วยประหยัดระยะเวลาสำหรับการดำเนินการจ้างงาน และช่วยให้การจ้างงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ระบบการปฏิบัติงาน (Time Attendance)
เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่งผลให้โปรแกรม HR หรือ HR Software หลากหลายประเภทในปัจจุบันนี้จึงได้ถูกออกมาให้สามารถนำมาใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนนิ้ว เครื่องบันทึกเวลา หรือเครื่องสแกนใบหน้า (Face Scanner) เพื่อประโยชน์ในการช่วยติดตามการขาด ลา มา สายของพนักงาน การบันทึกระยะเวลาในการทำงาน และการตรวจสอบชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาของพนักงานทุกคนในองค์กรตามกะงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเรียลไทม์มากที่สุด

และที่สำคัญ การเลือกใช้งานโปรแกรม HR หรือ โปรแกรม Payroll ยังมาพร้อมด้วยความน่าเชื่อและความแม่นยำในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนที่มากที่สุด เนื่องจากโปรแกรม HR ที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องสแกนนิ้วมือหรือเครื่องบันทึกเวลาจะสามารถช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลหรือการบันทึกเวลาแทนกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการช่วยทำให้บริษัทสามารถประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานได้จริง รวมถึงสามารถกำหนดอัตราค่ากะงาน ค่าโอที คำนวณเบี้ยขยันคงที่และแบบลำดับขั้น อีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้บริษัทต้องสูญเสียผลประโยชน์จากการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ไม่เป็นจริงอีกด้วย

4. ระบบการอนุมัติได้ง่ายผ่านมือถือ
ในปัจจุบันนี้การทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือเคลื่อนที่ประเภทต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการทำงานที่กำลังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น เพื่อการตอบสนองต่อรูปแบบในการทำงานแบบ Work Anywhere หรือการทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้ โปรแกรม HR (HR Software) หรือ โปรแกรม Payroll จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกในการทำงานให้กับทั้งพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารภายในองค์กรให้มากยิ่งขึ้น

โดยอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่มีอยู่ในโปรแกรม HR หรือ HR Software ของ TigerSoft คือ โปรแกรมการทำงานที่มาพร้อมด้วยระบบการทำงานที่ตอบโจทย์ความเป็นดิจิทัลอย่างแท้จริง ด้วยระบบการอนุมัติผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่พร้อมช่วยให้ผู้บริหารสามารถอนุมัติรายงานการจ่ายเงินเดือน รายงานส่งประกันสังคม และรายงานสรรพากร ตลอดจนสามารถตรวจสอบผลรายงานทางธุรกิจ ตรวจสอบการขออนุมัติหรือแจ้งแก้ไขส่งกลับไปยังผู้ขออนุมัติ และตรวจสอบข้อมูลรายงานของพนักงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากทุกที่ทุกเวลา

สำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่กำลังมองหาโปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ โปรแกรม HR (HR Software) หรือโปรแกรม Payroll ที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับเครื่องมือที่สำคัญอย่างเครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนนิ้ว หรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ TigerSoft คือ ผู้นำด้านโซลูชันงานออฟฟิศ งาน HR และงานบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย พร้อมให้บริการจัดจำหน่ายเครื่องสแกนนิ้วมือ เครื่องบันทึกเวลา และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายในออฟฟิศและสำนักงานแบบครบวงจร ด้วยเครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า, เครื่องบันทึกเวลา, Turnstile, และ Access Control ประตู ตลอดจนซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม Payroll, HR Software, โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ และโปรแกรม HRM ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงและมีความเที่ยงตรงในการใช้งานมากที่สุด ซึ่งสามารถช่วยตอบโจทย์ในด้านของความคุ้มค่าในการใช้งานได้อย่างดีที่สุด

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

วิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างชาญฉลาด ด้วยโปรแกรม erp oracle

วิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างชาญฉลาด ด้วยโปรแกรม erp oracle เจาะลึกคุณสมบัติของโปรแกรม erp oracle ที่จะช่วยวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาในการดำเนินธุรกิจที่คุณมักต้องเผชิญอยู่เป็นประจำ รู้หรือไม่ว่า โปรแกรม erp oracle สามารถช่วยแก้ปัญหาเ […]

23 พ.ย. 2023

6 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนซื้อ “เครื่องสแกนลายนิ้วมือ”

ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มให้ความสนใจเครื่องบันทึกเวลาแบบ “สแกนลายนิ้วมือ” แทนการใช้เครื่องตอกบัตร แต่ด้วยสินค้าในปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายรุ่น และมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกัน ทำให้บางองค์กรสับสนว่าจะเลือกใช้แบบใดจึงจะเหมาะสม ทั้งในเรื่องของราคาแ […]

12 ธ.ค. 2018

พลิกโฉมงาน HR ให้มีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม HR ระบบทรงพลัง

พลิกโฉมงาน HR ให้มีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม HR ระบบทรงพลังในยุคดิจิทัล เจาะลึก 5 เหตุผลที่ธุรกิจควรเลือกใช้โปรแกรม HR เพื่อพลิกโฉมงาน HR ให้สอดรับกับยุคดิจิทัล ท่ามกลางการปรับตัวขององค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจน […]

26 เม.ย. 2023