ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มิ.ย. 02, 2023

เปิดโผฐานเงินเดือนและอาชีพยอดนิยมล่าสุดปี 2023! จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR พาส่องเทรนด์อาชีพมาแรงปี 2023 ฐานเงินเดือนสูงลิ่ว!

จากฐานข้อมูลโปรแกรมเงินเดือนพบว่าภาพรวมในปีที่ผ่านมาเงินเดือนของพนักงานออฟฟิศมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานของประเทศไทยกำลังฟื้นตัวหลังวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID-19 ได้ทุเลาลง และสภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ในปี 2023 มีหลายสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาด หลายๆ บริษัทต่างเสนอค่าตอบแทนให้ในอัตราที่สูงลิ่ว โดยงานด้านสาย IT ครองแชมป์เงินเดือนสูงสุด 200,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่ตำแหน่งเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและการตลาดมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการสูงในอนาคตอันใกล้

อาชีพมาแรงในปี 2023 จะมีอาชีพอะไรบ้าง แต่ละอาชีพได้เงินเดือนเท่าไหร่ เราไปดูกันเลย

1. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
ในยุคที่ข้อมูลต่าง ๆ ถูกนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจเป็นหลัก ทำให้อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่ต้องการในแทบทุกธุรกิจ อาชีพนี้ต้องอาศัยสัญชาตญาณทางธุรกิจในการทำงาน มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล รู้ความต้องการของตลาด และสามารถรับมือกับข้อจำกัดต่าง ๆ ทางธุรกิจได้ มีรายงานว่าอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลจะมีความต้องการต่อเนื่องไปจนถึงปี 2030 เป็นอย่างน้อย จากโปรแกรมเงินเดือนฐานเงินเดือนของอาชีพนี้อยู่ที่ 25,000 – 45,000 บาท ซึ่งหากเติบโตและมีประสบการณ์ อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลจะมีเงินเดือนแตะถึงหลักแสนเลยทีเดียว

2. นักวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (Data Scientist)
แม้ Data Scientist จะมีชื่อคล้ายกับ Data Analyst ก็จริง แต่ทั้งสองอาชีพนี้ทำงานแตกต่างกัน นักวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์จะมีการนำข้อมูลมาพัฒนาเป็นโมเดลหรือเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ ช่วยในการตัดสินใจวางกลยุทธ์ขององค์กร โดยอาชีพนักวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์จะต้องมีความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้วย เช่น งานสร้างระบบซื้อขายออนไลน์, วิเคราะห์และวางแผนระบบโปรแกรม HR เป็นต้น อาชีพนี้เป็นอาชีพที่กำลังมาแรงในโลกของการทำงานยุคใหม่ ข้อมูลจากโปรแกรมเงินเดือนอัตราเงินเดือนอาชีพนักวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เริ่มต้นที่ 30,000 – 60,000 บาท หากมีทักษะและความสามารถจะสามารถสร้างรายได้สูงถึง 150,000 บาท

3. วิศวกร ML (Machine Learning Engineer)
วิศวกรผู้ใช้กระบวนการสร้างเทคโนโลยีให้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยการเขียนโค้ดและเขียนโปรแกรมให้เครื่องจักรต่าง ๆ สามารถทำงานได้อัตโนมัติตามโปรแกรมที่วางไว้ โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน เพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดความสูญเสียทรัพยากรจากกระบวนการผลิต วิศวกร ML เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความต้องการมากในปี 2023 จากโปรแกรมเงินเดือนอาชีพนี้มีค่าตอบแทนเริ่มต้นที่ 30,000 – 40,000 บาท หากมีทักษะและความสามารถในระดับสูงจะสามารถทำเงินได้สูงถึง 120,000 บาทต่อเดือน

4. นักวางระบบความปลอดภัย (Network Security)
เทคโนโลยีก็เปรียบเสมือนเหรียญ 2 ด้าน ในทางด้านลบก็ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพนำเทคโนโลยีไปใช้แบบผิดกฎหมาย สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น จะมีอัตราการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้นตามมา ดังนั้นอาชีพนักวางระบบความปลอดภัยจึงเข้ามามีบทบาทและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก นักวางระบบความปลอดภัยจะมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ คอยตรวจสอบช่องโหว่ของระบบและหาทางป้องกันทรัพย์สินจากภัยทางไซเบอร์ ปัจจุบันอาชีพนี้ยังอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากจากทั่วโลก ข้อมูลจากโปรแกรมเงินเดือนจึงพบว่ามีฐานอัตราเงินเดือนที่สูงมากตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปจนถึง 200,000 บาทเลยทีเดียว

5. พนักงานฝ่ายบุคคล (Human Resources)
ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ตำแหน่งฝ่ายบุคคลก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน แม้ในปัจจุบันจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งได้รับความนิยมมาก เช่น HR Software, โปรแกรม HR หรือตรวจสอบเวลาเข้าออกงานของพนักงานด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องสแกนหน้าระบบ Face Recognition แต่ทุกองค์กรต้องมีผู้ควบคุมดูแลบุคลากรให้ครบรอบด้าน เนื่องจากรูปแบบการทำงานของพนักงานที่ถูกปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบัน เช่น การทำงานแบบ Work From Anywhere และชั่วโมงการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ส่งผลให้ HR ต้องปรับตัว และมีการเพิ่มบทบาทในการดูแลบุคลากรของบริษัทมากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จากโปรแกรมเงินเดือนอาชีพพนักงานฝ่ายบุคคลมีค่าตอบแทนเริ่มต้นที่ 18,000 – 30,000 บาท

6. นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตลาดนั้นมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปี การทำการตลาดบนระบบดิจิทัล หรือบนช่องทางออนไลน์ จะทำหน้าที่สื่อสารเรื่องราวของสินค้าหรือแบรนด์ ยกตัวอย่างเช่น คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้าหรือแบรนด์ รีวิวสินค้าและความประทับใจของลูกค้าผ่านทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริมการค้าและบริการ นักการตลาดดิจิทัลต้องมีความเข้าใจทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด ทำการสื่อสารได้อย่างตรงจุด และยังสามารถบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ ที่แบรนด์ตั้งไว้ได้ เช่น การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าและบริการ หรือการแนะนำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในท้องตลาด โดยอัตราเงินเดือนของอาชีพนักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัลจากโปรแกรมเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ประมาณ 25,000 – 45,000 บาท

7. นักบริหารการเงิน (Financial Manager)
อาชีพนักบริหารการเงินจะมีหน้าที่คอยจัดการการเงินขององค์กร ดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรายรับและรายจ่ายของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีโปรแกรมเงินเดือน หรือโปรแกรม Payroll เข้ามาช่วยให้งานจ่ายรายเดือนพนักงานมีความสะดวก ง่าย และแม่นยำมากขึ้น แม้ฐานเงินเดือนของผู้เริ่มงานสายนี้จะอยู่ที่ 15,000 – 25,000 บาท แต่หากมีประสบการณ์ทำงานอย่างเชี่ยวชาญก็สามารถทำรายได้ถึงหลักแสนบาทต่อเดือน

สาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปี 2023 สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำและมีแนวโน้มว่าจะเป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานจะยังต้องการไปอีกเป็นสิบปีเหล่านี้ แทบทุกสาขาอาชีพเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังนั้นเราจึงจะเห็นว่าหลาย ๆ องค์กรในยุคนี้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร นำเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานบริหารบุคคล

TigerSoft ผู้นำด้านบริการ HR Solution สำหรับธุรกิจ SMEs ครอบคลุมทุกบริการด้านงาน HR เราคือซอฟท์แวร์เฮ้าส์ของคนไทย 100% มีความยินดีที่จะนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลด้วยโปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม Payroll, โปรแกรม HR หรือ HR Software เพื่อให้ดำเนินการงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความทันสมัย บริการเทคโนโลยีเพื่อการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในองค์กร เช่น เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนใบหน้าระบบ face recognition เครื่องบันทึกเวลา หรือเครื่องกั้นทางเดินเซนเซอร์ควบคุมอัตโนมัติ (Turnstile) ตอกย้ำประสบการณ์งานบริการมากว่า 24 ปี ไว้ใจให้ TigerSoft ได้ดูแลองค์กรของคุณอย่างครบวงจร

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

ทำความรู้จัก Knowledge Management System ระบบ KMS การจัดการความรู้ภายในองค์กร

ทำความรู้จัก Knowledge Management System ระบบ KMS การจัดการความรู้ภายในองค์กร ระบบ KMS (Knowledge Management System) เครื่องมือจัดการองค์ความรู้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ‘ความรู้’ นั้นสำคัญไฉน? รู้หรือไม่ องค์กรธุรกิจที่มีระบบจัดการความร […]

6 มิ.ย. 2024

ความสำคัญของระบบ KM (Knowledge Management) ที่ทุกองค์กรต้องมี

ความสำคัญของระบบ KM (Knowledge Management) ที่ทุกองค์กรต้องมี พาองค์กรยืนหยัดอยู่รอดได้ ในทุกสภาวะการเปลี่ยนแปลง ด้วยระบบ KM (Knowledge Management) บุคลากรในองค์กรทุกคน ต่างมีความรู้ที่สั่งสมมา ไม่ว่าจะเป็นความรู้จากการศึกษาเล่าเรียน หรือ ความรู้จากป […]

24 มิ.ย. 2024

เหตุผลที่บริษัทต้องมีการประเมินผลพนักงาน และใช้โปรแกรม hr เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประเมิน

เหตุผลที่บริษัทต้องมีการประเมินผลพนักงาน และใช้โปรแกรม hr เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประเมิน โปรแกรม hr เข้ามาช่วยในการประเมินผลพนักงานได้อย่างไรบ้าง การประเมินผลงานการทำงานของพนักงานในช่วงกลางปีและ/หรือช่วงปลายปีโดยหัวหน้างานนั้น เป็นสิ่งที่ทุกบริษัทจะต้ […]

5 มิ.ย. 2023