ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มิ.ย. 23, 2023

ประโยชน์ของเครื่องสแกนนิ้วกับระบบรักษาความปลอดภัยในยุคปัจจุบัน

เครื่องสแกนนิ้วมือเป็นมากกว่าการรักษาความปลอดภัยในองค์กร

การที่ลายนิ้วมือของคนเราถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือชี้ตัวบุคคลหรือสามารถใช้ระบุตัวตนได้ มาจากการศึกษาเกี่ยวกับลายนิ้วมือที่มีมาอย่างยาวนาน เพื่อให้แน่ชัดถึงความถูกต้องและความแม่นยำของการนำเอกลักษณ์ลายนิ้วมือมาใช้ในการแยกแยะตัวบุคคล จากผลการศึกษาค้นพบว่า ในบรรดาเหล่ามนุษยชาติกว่า 600 ล้านคน ภายในระยะเวลาที่ยาวนานถึง 300 ปี มีโอกาสที่มนุษย์จะมีลายนิ้วมือซ้ำกันได้เพียง 1 คู่เท่านั้น แม้แต่ฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน เพศเดียวกัน และมีลักษณะเหมือนกัน แต่เมื่อพิจารณาลักษณะลายนิ้วมือและจุดพิเศษสำคัญบนลายเส้นแต่ละนิ้วแล้ว จะไม่มีนิ้วใดที่ซ้ำหรือเหมือนกันเลย และด้วยเอกลักษณ์ที่สามารถชี้ชัดได้อย่างแม่นยำนี้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการระบุตัวตนด้วยลายนิ้วมือจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้อย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

หลายองค์กรธุรกิจหันมาใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ภายในองค์กร เครื่องสแกนนิ้วยังสามารถใช้บันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงานในองค์กรได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถติดตามการประเมินผลการทำงานของพนักงานรายบุคคลได้ อีกทั้งเครื่องสแกนนิ้วยังมีความสะดวกรวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือในปัจจุบันมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น สามารถเชื่อมต่อและรองรับระบบการทำงานแบบออนไลน์ได้ เรียกได้ว่าเทคโนโลยีเครื่องสแกนนิ้วในยุคนี้ เป็นมากกว่าแค่ระบบรักษาความปลอดภัย

ประโยชน์ของเครื่องสแกนนิ้วมือกับการรักษาความปลอดภัยและการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่สำคัญในองค์กร
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Access Control ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือการจำกัดสิทธิ์บุคคลในการเข้าถึงพื้นที่ภายในองค์กรโดยใช้เครื่องสแกนนิ้วในการควบคุมการเปิด-ปิดประตูแบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์หรือปลอมแปลงตัวตนจากบุคคลภายนอก ไม่ให้เข้ามาในสถานที่สำคัญขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต ในอีกกรณีเครื่องสแกนลายนิ้วมือยังสามารถใช้เพื่อสงวนสิทธิ์เฉพาะพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นในการเข้าถึงพื้นที่ทำงานที่มีความเป็นส่วนตัวหรือต้องการการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เช่น ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด, ห้องเซิฟเวอร์ หรือห้องควบคุมระบบเครือข่าย เป็นต้น
เครื่องสแกนลายนิ้วมือทำหน้าที่เป็น Access Control ที่มีความสำคัญในการอนุญาตให้เข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ภายในองค์กรได้ มีการประมวลผลที่แม่นยำ ใช้ต้นทุนน้อย มีความปลอดภัยสูงกว่าการสแกนด้วยบัตร และยังสะดวกสบายในการใช้งานอีกด้วย

2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบการเข้างานและประวัติผู้ใช้งาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงานมีส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร นอกจากโปรแกรม HR ที่สามารถช่วยประเมินผลการทำงานของพนักงานภายในองค์กรได้แล้ว เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลในการยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัลนี้ ก็สามารถนำมาใช้ประเมินการทำงานของพนักงานได้ด้วยเช่นกัน โดยสามารถประมวลผลสรุปเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้อย่างแม่นยำ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประเมินศักยภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างถูกต้องและมีความเที่ยงตรง

นอกจากนี้เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังสามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้จำนวนมากในไฟล์ดิจิทัลที่สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ช่วยประหยัดงบประมาณได้ในระยะยาว และช่วยลดภาระการเก็บเอกสารที่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก ในเชิงการบริหารพัฒนาบุคลากรในองค์กร การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังช่วยรักษาผลประโยชน์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพนักงานทุกต้องเข้า-ออกงานผ่านการสแกนนิ้วมือด้วยตัวเองเท่านั้น การทำงานของพนักงานแต่ละคนจึงจะเป็นไปด้วยความซื่อตรง

3. เครื่องสแกนลายนิ้วมือช่วยยกระดับวัฒนธรรมองค์กรได้
การนำเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามาปรับใช้ในองค์กรจะเป็นการยกระดับวัฒนธรรมขององค์กรให้มีความก้าวเท่าทันเทคโนโลยี ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือ สะท้อนว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่ดี ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงานและความปลอดภัยในข้อมูลของบริษัท มีการเอื้ออำนวยความสะดวกของพนักงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม หากองค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรที่มีลูกค้าคนสำคัญหรือแขกเข้ามาเยี่ยมเยียนภายในองค์กรอยู่บ่อยครั้ง การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะยิ่งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้

ระบบรักษาความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการบริหารให้มีความรัดกุมภายในองค์กร
ความปลอดภัยในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจ เพื่อสวัสดิภาพของบุคลากร รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในบริษัท การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กรย่อมเป็นเรื่องที่คุ้มค่าแก่การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) หรือ Face Recognition ต่างก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน และลดขั้นตอนยุ่งยากที่ไม่จำเป็นออกไป

หากองค์กรของท่านกำลังมองหาเครื่องสแกนนิ้วมือหรือเทคโนโลยีออฟฟิศแบบครบวงจร TigerSoft เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโซลูชัน HR Software ด้วยประสบการณ์ในแวดวง HR อย่างยาวนานกว่า 24 ปี บริการโปรแกรม HR, โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม Payroll รวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยและการบันทึกเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องบันทึกเวลางานแบบสแกนหน้า (Face Scanner), Face Recognition หรือเครื่องกั้นทางเดิน (Turnstile) สำหรับสำนักงาน ครอบคลุมทุกบริการด้านงาน HR นึกถึง TigerSoft

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

แนวทางประเมิน Probation ให้ผลลัพธ์สูงสุดด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ดี (HR Software)

แนวทางประเมิน Probation ให้ผลลัพธ์สูงสุดด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ดี (HR Software) ประเมินการทดลองงานของพนักงาน (Probation) ด้วย HR Software โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด จาก TigerSoft การประเมินการทดลองงานของพนักงานใหม่ในองค์กร ควรมีการประเมินผลการทำงานใ […]

25 ต.ค. 2023

ผู้ประกันตนต้องรู้! “เงินชราภาพ” กับสิทธิ์รับเงินบำเหน็จ – บำนาญ

เงินชราภาพ คืออะไร “เงินชราภาพ” คือสิ่งที่ผู้ประกันตนจะได้รับ เพื่อสร้างความมั่นคงในช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุ แต่ก็จะมีเงื่อนไขในการรับโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน แต่กฎหมายยังมิได้เปิดให้ผู้ประกันตนเลือกรูปแบบการรับเงินเอง โด […]

30 พ.ย. 2020

รวมเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับองค์กรให้ก้าวสู่ Smart Office

คุณคงเคยได้ยินคำว่า Smart Office ผ่านหูกันมาบ้างว่าเป็นเทรนด์ออฟฟิศยุคใหม่ ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ ซึ่งนั่นถูกต้องเพียงครึ่งเดียว เพราะ Smart Office แท้จริงแล้ว ไม่ได้มีเพียงแค่การนำเอาเทคโนโลยีล้ำ ๆ มาใช้ในการทำงาน หรือการสั่งปิดระบบไฟฟ้าและแสง […]

23 ก.พ. 2022