ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มิ.ย. 06, 2023

โปรแกรม hr ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนคุณค่าในการทำงานของคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรบ้าง

รูปแบบการบริหารงานบุคคลกับการใช้ โปรแกรม hr ให้สอดคล้องกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่

ในสังคมของคนรุ่นใหม่ คุณค่าในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เพราะคนรุ่นใหม่คำนึงถึง Work Life Balance ที่ต้องการให้การทำงานและการใช้ชีวิตมีความสมดุลกัน มากขึ้น และนอกจากนี้คนรุ่นใหม่ยังมีแนวความคิดในการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิมหลายอย่าง ซึ่งคุณค่าในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ บริษัทที่พยายามปรับตัวให้ทันยุคสมัย สามารถนำโปรแกรม hr มาช่วยสร้างคุณค่าในการทำงานให้กับพนักงานได้ และจะทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากจะร่วมงานด้วย

แนวทางการนำโปรแกรม hr มาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนคุณค่าในการทำงานของคนรุ่นใหม่

 • โปรแกรม hr ช่วยส่งเสริมแนวคิด ผลงานสำคัญกว่าจำนวนชั่วโมงที่ใช้ทำงาน
  รูปแบบการทำงานในยุคสมัยใหม่ ทั้งบริษัทและตัวพนักงานเริ่มให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลงานที่สำเร็จออกมามากกว่าการให้ความสำคัญกับจำนวนชั่วโมงทำงานหรือเวลาเข้างานของพนักงาน ด้วยแนวคิดที่ว่า การนั่งทำงานนาน ๆ และกลับบ้านช้ากว่าคนอื่น ไม่ได้แปลว่าพนักงานคนนั้นจะทำงานออกมาได้ดีเสมอไป ดังนั้นหากบริษัทให้พนักงานรายงานผลการปฏิบัติงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ผ่านฟังก์ชั่นของโปรแกรม hr โดย ที่พนักงานอาจจะออกไปทำงานนอกสถานที่ หรือมีเวลาเข้า-ออกงานแบบ Flexible Hour ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมแนวความคิดที่ให้ความสำคัญกับผลงานได้เป็นอย่างดี เพราะหัวหน้างานสามารถเห็นผลงานของพนักงานได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ไหนก็ตาม โดยพนักงานไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานตั้งแต่เช้าจรดค่ำเสมอไป
 • โปรแกรม hr ช่วยสนับสนุนแนวคิดการทำงานนอกกรอบสี่เหลี่ยมของพนักงานรุ่นใหม่
  บริษัทรุ่นใหม่หลายแห่งเริ่มนำแนวคิด “ทำงานจากที่ไหนบนโลกก็ได้” เข้ามาปรับใช้กับระบบการทำงานของบริษัทมากขึ้น เช่น ในบางบริษัทพนักงานไม่ต้องเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศก็ได้ แต่สามารถประชุมงานและส่งงานผ่านฟังก์ชั่นมีทติ้งและฟังก์ชั่นติดตามผลการทำงาน รวมถึงลงเวลาทำงานผ่านระบบลงเวลาทํางานออนไลน์ที่มีอยู่ในโปรแกรม hr ได้อย่างสะดวกง่ายดาย ทำให้พนักงานสามารถนั่งทำงานได้ทุกที่ ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นริมทะเล ภูเขา หรือออกไปสำรวจหน้างาน ซึ่งการที่พนักงานไม่ต้องนั่งทำงานอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทุกวัน จะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นพลังในการทำงานให้กับพนักงานมากขึ้น
 • โปรแกรม hr ทำให้การลางานและการพักร้อนง่ายขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นไฟในการทำงานให้กับพนักงาน
  หนึ่งในแนวคิด Work Life Balance คือการที่ชีวิตการทำงานและการพักผ่อนต้องมีความสมดุลกัน แต่รูปแบบการทำงานและการลางานแบบเก่าทำให้พนักงานลางานไม่สะดวก เพราะระบบมีความยุ่งยาก มีความเกรงอกเกรงใจบริษัท จนพนักงานไม่ค่อยสบายใจที่จะลางาน และทำให้พนักงานเกิดความเหนื่อยล้าสะสม ซึ่งปัญหานี้จะหมดไป หากทางบริษัทใช้ฟังก์ชั่นลางานแบบออนไลน์ของโปรแกรม hr ที่บริษัทสามารถตั้งเหตุผลของการลาไว้ในระบบได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกสาเหตุการลาของพนักงาน เช่น ลาบวช ลาแต่งงาน ลาคลอด ลาไปทำธุรกรรม ซึ่งฟังก์ชั่นเหตุผลในการลานี้ จะช่วยให้พนักงานสะดวกใจที่จะลามากขึ้น เพราะมีเหตุผลในการลาให้เลือกแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องคอยพิมพ์อธิบายเหตุผลเอง นอกจากนี้ทั้งพนักงานและหัวหน้างานยังสามารถทำเรื่องลางานด้วย
 • โปรแกรม hr ให้เสร็จสิ้นได้ภายในไม่กี่คลิกเท่านั้น
  คุณค่าในการทำงานของบริษัทรุ่นใหม่ คือการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานมากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยากผ่านทางโปรแกรม hr
  หมดยุคการทำงานที่พนักงานไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทางการทำงานของบริษัท เพราะคุณค่าในการทำงานของบริษัทและของคนรุ่นใหม่ คือการที่ผู้บริหารต้องเปิดกว้างในการรับฟังเสียงของพนักงานให้มากขึ้น เพื่อให้บริษัทเข้าใจความคิด ความต้องการของพนักงาน และปรับตัวเข้าหาพนักงาน ซึ่งบริษัทสามารถนำฟังก์ชั่นโพลหรือแบบสำรวจความคิดเห็นในโปรแกรมบริหารงานบุคคล มาใช้เพื่อฟังเสียงของพนักงานและสำรวจความคิดเห็นที่พนักงานมีต่อนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทได้
 • คำนวณค่าโอทีง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม hr เพราะการทำงานล่วงเวลาต้องได้ค่าโอทีที่ชัดเจนและเป็นธรรม
  แม้ในรูปแบบการทำงานยุคใหม่ ผู้คนจะไม่เห็นด้วยกับการนั่งทำงานหามรุ่งหามค่ำ และการนั่งทำงานหลังเวลาเลิกงาน แต่ทว่าในบางบริษัทก็ยังจำเป็นต้องมีระบบการทำงานล่วงเวลา หรือบางครั้งอาจมีกรณีเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการ นั่นทำให้ระบบการทำงานแบบล่วงเวลายังมีความจำเป็นอยู่ ซึ่งบริษัทสามารถปรับรูปแบบการลงเวลาทำงานแบบโอที และแทรคจำนวนชั่วโมงการทำ ผ่านระบบลงเวลาทํางานออนไลน์และให้พนักงานยื่นขอทำโอทีได้ด้วยโปรแกรม hr ที่แสนสะดวกและบันทึกข้อมูลทุกอย่างอย่างถูกต้อง ชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ทั้งของพนักงานและบริษัท
 • ฟีดโซเชียลและระบบแชทของโปรแกรม hr ช่วยให้พนักงานรักษาความเป็นส่วนตัวได้ง่ายขึ้น โดยไม่พลาดการติดต่อสื่อสารกับบริษัท
  ปัจจุบันพนักงานรุ่นใหม่ ๆ เริ่มคำนึงถึงการรักษาความเป็นส่วนตัวกันมากขึ้น และไม่ต้องการให้บริษัทมาสอดส่องบัญชีโซเชียลมีเดียของตนเอง รวมถึงไม่สะดวกใจที่จะเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์กับหัวหน้างานและคนในบริษัท ซึ่งการรักษาความเป็นส่วนตัวนี้ จะช่วยให้พนักงานมีความสบายใจกับบริษัทมากขึ้นและไม่รู้สึกอึดอัดว่าตนเองถูกจับตามอง และจากแนวคิดนี้ บริษัทสามารถนำฟีดโซเชียลและระบบแชทของโปรแกรม hr มาปรับใช้แทนแพลทฟอร์มโซเชียลมีเดียตามปกติได้ โดยทั้งสองฟังก์ชั่นในโปรแกรม hr นี้ จะช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับพนักงาน ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้บริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างไม่เป็นทางการได้ด้วยสะดวกใจมากกว่า

บริษัทใดที่ต้องการปรับตัวให้ก้าวทันโลกของคนทำงานรุ่นใหม่ที่รักอิสระ มีแนวคิดที่ไม่ยึดติดกับค่านิยมแบบเก่า และต้องการใช้ชีวิตให้สมดุลกับการทำงาน สามารถนำโปรแกรมบริหารงานบุคคลไปปรับใช้กับระบบของบริษัทได้ ซึ่งโปรแกรม hr จะช่วยให้การทำงานของฝ่าย HR และผู้บริหารของบริษัทง่ายขึ้น เพราะโปรแกรม hr เป็นโปรแกรมที่รวบรวมฟังก์ชั่นหลัก ๆ ที่จำเป็นในการบริหารงานบุคคลมาไว้ในโปรแกรมเดียว เช่น ระบบลงเวลาทํางานออนไลน์, โปรแกรม payroll, ระบบลางาน, ระบบขอโอที, การแทรคกิจกรรมการทำงานและสถานที่ทำงานนอกออฟฟิศของพนักงานแบบเรียลไทม์ รวมถึงฟังก์ชั่นโซเชียลมีเดียที่จะช่วยให้บริษัทได้ใกล้ชิดกับพนักงานมากขึ้น โดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของพนักงาน เพียงบริษัทค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ก็นับว่าเป็นการส่งเสริมคุณค่าในการทำงานได้เป็นอย่างดีแล้ว

หากสนใจโปรแกรม hr ของ GreatDay HR
สามารถติดต่อขอเดโมได้บนเว็บไซต์ของ GreatDay HR โดยเลือกฟังก์ชั่นการใช้งานที่คุณต้องการ เพื่อนำไปทดลองใช้งานและศึกษาเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร :
02-114-3636

อีเมลล์ : greatdayhr@tigersoft.co.th
Line official : @greatdayhrthailand

4 ข้อสำคัญที่มักเกิดความผิดพลาดในการวางแผน Facility Management

สำหรับใครที่ทำงานในองค์กรต่าง ๆ ก็น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า Facility Management กันอยู่บ้าง ถ้าหากให้พูดกันง่าย ๆ ก็คือเป็นการจัดการบริหารทรัพยากรอาคารของสถานที่หรือองค์กรนั้น ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าของธุรกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องที่ […]

5 พ.ค. 2022

6 เทรนด์ HR ที่ควรจับตามองปี 2021

6 เทรนด์ HR ที่ควรจับตามองปี 2021 ปี 2020 ที่ผ่านมา…นับว่าเป็นปีที่เหนือคำบรรยายสุด ๆ สำหรับพวกเราชาว HR หรือฝ่ายบุคคล ทั้งการออกนโยบายด้านการทำงานทางไกล การทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือการทำงานสื่อสารผ่าน Zoom, Skype หรือ Slack รวมถึงการซ […]

2 ก.พ. 2021

ฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรมบัญชี erp ที่จะช่วยให้การวางบิลง่ายขึ้น

ฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรมบัญชี erp ที่จะช่วยให้การวางบิลง่ายขึ้น เรียนรู้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของโปรแกรมบัญชี erp ที่จะช่วยให้การออกเอกสารใบวางบิลของคุณง่ายขึ้น ในการดำเนินธุรกิจขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ การวางบิลลูกค้า ถือเป็นขั้นตอนการทำงานที่สำคัญอย่ […]

17 ก.ย. 2023