ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ก.ค. 09, 2023

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของโปรแกรม hr ช่วยวัด KPI ในการทำงานได้อย่างไรบ้าง

วัด KPI พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในโปรแกรม hr

การวัดผล KPI การทำงานของพนักงานนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกบริษัทจะต้องทำอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อประเมินศักยภาพและผลลัพธ์ในการทำงานของพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานได้รู้ว่าตนเองมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุง รวมถึงมีสิ่งใดที่ทำได้ดีแล้ว และควรรักษามาตรฐานในการทำงานนั้นไว้ นอกจากนี้การวัดผล KPI ยังช่วยให้บริษัทและพนักงานได้วางแผนการทำงาน และวางเป้าหมายร่วมกันอีกด้วย ซึ่งหากนำโปรแกรม hr เข้ามาช่วยในการประเมินผล KPI และนำข้อมูลที่ได้จากบางฟังก์ชั่นของโปรแกรม hr มาใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ในการวัด KPI ก็จะช่วยให้บริษัทสามารถวัด KPI ของพนักงานได้อย่างรอบด้านมากขึ้น

ลองมาดูกันว่าหัวหน้างานและฝ่าย HR สามารถนำโปรแกรม hr มาประยุกต์ใช้ในการวัดผล KPI ของพนักงานได้อย่างไรบ้าง

 • กำหนดเป้าหมายของทีมและวางแผนการทำงานให้กับพนักงานผ่านทางโปรแกรม hr
  หัวหน้างานสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้กับพนักงานแต่ละแผนกได้อย่างสะดวก เพราะพนักงานแต่ละทีมย่อมมีเป้าหมายในการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น ฝ่ายขายก็จะมีการตั้งเป้ายอดขายในแต่ละไตรมาสเอาไว้ และต้องทำยอดให้ถึงที่ตั้งเป้า หรือฝ่ายการตลาด ก็จะมีการวางแผนทิศทางการทำการตลาด และผลตอบรับที่ได้ที่สามารถนำไปสู่การเปิดการขายได้สำเร็จ เป็นต้น

  นอกจากนี้หัวหน้างานยังสามารถวางแผนงานให้กับพนักงานแต่ละแผนกได้อย่างละเอียด เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการทำงาน ซึ่งทั้งการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการทำงานให้กับพนักงานนี้ สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้เป็นปัจจัยในการประเมิน KPI ของพนักงานได้ด้วย

 • มอบหมายงานให้กับพนักงานและส่งฟีดแบ็คผ่านโปรแกรม hr
  หัวหน้างานสามารถมอบหมายงานต่าง ๆ ให้พนักงานผ่านทางฟังก์ชั่นของโปรแกรม hr และให้พนักงานก็สามารถรายงานผลการทำงานของตนเอง ผ่านทางโปรแกรม hr ได้เลย โดยหัวหน้างานสามารถส่งฟีดแบ็คให้พนักงานรู้ ผ่านทางโปรแกรม hr ได้เช่นกัน การมอบหมายงานผ่านทางโปรแกรมบริหารงานบุคคล หรือระบบ hr online นอกจากจะเป็นการบันทึกการสั่งงานไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ยังช่วยให้พนักงานไม่พลาดทุกคำสั่งจากหัวหน้างานอีกด้วย
 • ติดตามการทำงานของพนักงานได้ตลอดเวลา แม้พนักงานออกไปทำงานนอกสถานที่ ด้วยโปรแกรม hr
  หากพนักงานต้องออกไปทำงานนอกสถานที่อยู่เป็นประจำ หัวหน้างานก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถติดตามความคืบหน้าของงาน หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ขณะนั้นพนักงานอยู่ที่หน้างานจริงหรือไม่ เพราะพนักงานสามารถถ่ายรูปสถานที่ทำงาน และลงบันทึกไว้ในโปรแกรม hr รวมถึงแท็กสถานที่ที่ไปทำงานได้อีกด้วย โปรแกรม hr จึงเป็นเสมือนพื้นที่ที่รวบรวมบันทึกการทำงานที่หัวหน้างานสามารถตรวจสอบได้เสมอ
 • ตรวจสอบเวลาเข้างานและออกจากงานของพนักงาน ผ่านระบบลงเวลาทํางานออนไลน์ ของโปรแกรม hr
  อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าสำคัญมาก ในการประเมิน KPI ของพนักงาน นั่นก็คือการลงเวลาเข้าและออกจากงานของพนักงานในบริษัท ซึ่งหากเป็นบริษัทที่เข้มงวดในเรื่องเวลาเข้างาน สิ่งนี้ก็จะถูกนำไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมิน KPI ด้วย แต่หากเป็นบริษัทที่ไม่เข้มงวดในเรื่องของเวลาการเข้างาน และใช้ระบบการทำงานแบบ Flexible Hour ก็ยังสามารถใช้ระบบลงเวลาทํางานออนไลน์ มาบันทึกจำนวนชั่วโมงทำงานของพนักงาน เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าพนักงานเข้าทำงานครบตามจำนวนชั่วโมงที่บริษัทกำหนดไว้หรือไม่

  และระบบลงเวลาทํางานออนไลน์หรือโปรแกรมบันทึกเวลาเข้าออกพนักงาน ในโปรแกรม hr นี้ ยังใช้งานได้อย่างสะดวก ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เพราะเป็นการลงเวลาเข้าและออกงานผ่านระบบลงเวลาทํางานออนไลน์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบเป็นแอปในมือถือได้ โดยที่พนักงานไม่ต้องไปสแกนบัตร หรือสแกนนิ้วที่หน้าประตูทางเข้าบริษัทแต่อย่างใด และแม้ว่าจะเป็นระบบลงเวลาทํางานออนไลน์ ที่ลงเวลาเข้าและออกจากงานผ่านทางแอป แต่โปรแกรม hr ก็มีระบบตรวจจับใบหน้าที่แม่นยำ ทำให้พนักงานไม่สามารถโกงเวลาเข้างานได้อย่างแน่นอน

 • หัวหน้างานสามารถเรียกดูผลการทำงานจากโปรแกรม hr ได้ ในรูปแบบแผนภูมิกราฟฟิกสำหรับการตรวจทานขั้นสูง
  ในการประเมินผล KPI หัวหน้างานไม่ต้องใช้หลายแพลตฟอร์มหรือใช้หลายโปรแกรมในการเรียกดูข้อมูลการทำงานของพนักงานให้ยุ่งยาก เพราะสามารถเรียกดูข้อมูลการทำงานและผลการทำงานของพนักงานได้จากโปรแกรม hr อย่างง่ายดาย โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกแสดงในรูปแบบของแผนภูมิภาพ เพื่อให้หัวหน้างานได้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการประเมินผลพนักงาน และหัวหน้างานยังสามารถมองเห็นความคืบหน้าของงาน รวมถึงผลลัพธ์ของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องมานั่งทำตารางเปรียบเทียบด้วยตัวเองให้เสียเวลา ซึ่งหัวหน้างานจะมองเห็นได้ทันทีว่า ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรบ้าง

การประเมิน KPI ของพนักงานในยุคปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องรอประเมินตอนกลางปีหรือตอนปลายปีเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่หัวหน้างานและบริษัทสามารถประเมิน KPI ของพนักงานได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้การทำงานมีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี และพนักงานไม่หลงทางในการทำงาน เพราะหัวหน้างานสามารถให้ฟีดแบ็ค ที่เป็นข้อเสนอแนะและข้อติชมในการทำงานได้ตลอดเวลา ผ่านทางโปรแกรมบริหารงานบุคคล หรือ โปรแกรม hr ซึ่งจะช่วยลดความตึงเครียดจากการเผชิญหน้า ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้องได้เป็นอย่างดี

หากบริษัทของคุณกำลังมองหาตัวช่วยบริหารจัดการพนักงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้งานได้ในหลายส่วนงาน ทั้งใช้เพื่อบริหารการทำงานของบุคลากร, ใช้เป็นโปรแกรมบันทึกเวลาเข้าออกพนักงาน, ใช้เป็นโปรแกรม payroll และใช้ในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน รวมถึงใช้เป็นพื้นที่สร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับพนักงานในองค์กร โปรแกรม hr ของ GreatDay HR ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของบริษัทคุณอย่างแน่นอน

หากสนใจโปรแกรม hr ของ GreatDay HR สามารถติดต่อขอเดโมได้บนเว็บไซต์ของ GreatDay HR โดยเลือกฟังก์ชั่นการใช้งานที่คุณต้องการ เพื่อนำไปทดลองใช้งานและศึกษาเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร :
02-114-3636

อีเมลล์ : greatdayhr@tigersoft.co.th
Line official : @greatdayhrthailand

มนุษย์เงินเดือนมีสิทธิหักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?

หาคำตอบ มนุษย์เงินเดือนมีสิทธิหักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง? ไขข้อสงสัย มนุษย์เงินเดือนใช้สิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีได้อย่างไรบ้าง ? การเสียภาษีเป็นหนึ่งในหน้าที่ทางกฎหมายของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำที่หากมีรายได้น้อยก […]

26 เม.ย. 2023

เครียดไปมั้ย! คนวัยทำงาน

เครียด!! คำที่ยอดนิยมที่วัยทำงานในปัจจุบันต้องเผชิญทุกวัน เป็นเหตุทำให้เกิดอาการความเครียดสะสมอยู่ตลอดเวลา ด้วยสภาพแวดล้อมในที่ทำงานและรูปแบบการใช้ชีวิต จึงทำให้สุขภาพของคนทำงานในปัจจุบันนั้นไม่ดีเท่าที่ควร และเกิดโรคยอดนิยมของคนวัยทำงานมากมาย

7 ก.ย. 2022

จะโดนไล่ออกจากงาน? นี่คือ 8 พฤติกรรมที่คุณควรหลีกเลี่ยง

งานบริษัทถือเป็นสิ่งที่หายาก และมีคนอีกมากที่ยังเตะฝุ่นว่างงานเพราะเหตุผลต่าง ๆ แต่การมีงานประจำทำก็ใช่ว่าจะอุ่นใจได้ เพราะคุณอาจถูกโดนไล่ออกจากงาน หากประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสม!

13 ม.ค. 2020