ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ต.ค. 25, 2023

แนวทางประเมิน Probation ให้ผลลัพธ์สูงสุดด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ดี (HR Software)

ประเมินการทดลองงานของพนักงาน (Probation) ด้วย HR Software โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด จาก TigerSoft

การประเมินการทดลองงานของพนักงานใหม่ในองค์กร ควรมีการประเมินผลการทำงานในทุกๆ ระยะ ไปจนกว่าจะครบกำหนดการทดลองงาน เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการและศักยภาพของบุคลากรได้อย่างแท้จริง HR Software โปรแกรม HR ได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมประเมินผลการทดลองงาน โดยจะใช้ข้อมูลวิเคราะห์ร่วมกับฝ่ายบุคลากร ซึ่งข้อมูลจากโปรแกรม HR จะเป็นข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง ช่วยในการตัดสินใจสรรหาพนักงานใหม่ได้อย่างไร้อคติใดๆ

ทุกองค์กรบริษัทที่มีการรับพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน ล้วนมีนโยบายการทดลองทำงานก่อนเข้ารับเป็นพนักงานจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงานใหม่ ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้เริ่มทำความรู้จักกัน พนักงานใหม่ได้มีเวลาปรับตัว และเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรในช่วงระยะเวลาการทดลองงาน ในขณะทดลองงานพนักงานจะสามารถประเมินความรู้ความสามารถของตัวเองได้ว่า สามารถทำงานได้อย่างตรงตามความคาดหวังขององค์กรได้มากน้อยแค่ไหน รวมถึงการมองเห็นความต้องการของตัวเองด้วยว่า อยากจะทำงานกับองค์กรต่อไปในระยะยาวหรือไม่

เช่นเดียวกับองค์กรบริษัท การทดลองงานจะเป็นเสมือนด่านทดสอบ และการพิสูจน์ศักยภาพของพนักงานว่าเป็นไปตามการให้สัมภาษณ์งานหรือไม่ พร้อมการประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน และการพัฒนาความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ของพนักงานใหม่ ตลอดจนการเข้ากันได้ดีกับวัฒนธรรมเดิมขององค์กร โดยปัจจัยเหล่านี้จะนำมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าพนักงานใหม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทำงานหรือไม่ ก่อนองค์กรจะรับเข้าบรรจุให้เป็นพนักงานจริง

การประเมินการทดลองงานของพนักงาน (Probation)

โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาการทดลองงานของพนักงานใหม่จะมีระยะเวลาประมาณ 120 วัน อาจมีมากหรือน้อยกว่านี้ แต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ในส่วนของการประเมินการทดลองของพนักงานควรมีการประเมินทุกๆ 30 วัน
รูปแบบการรับพนักงานคนใหม่เข้าทำงานในอดีตที่ผ่านมา แม้องค์กรจะมีการประเมินการทดลองงานของพนักงานอย่างเคร่งครัดเพียงใดก็ตาม แต่ไม่มีหลักประกันใดที่จะบอกได้ว่าองค์กรจะสามารถเลือกจ้างพนักงานใหม่ได้ตรงตามความต้องการขององค์กร 100% เพราะการคัดเลือกพนักงานใหม่ในองค์กรที่ยังใช้มนุษย์เป็นคนตัดสิน อาจตัดสินจากความคิดเห็นส่วนตัว หรือเกิดอคติแบบไม่รู้ตัว เช่น พนักงานใหม่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่เดียวกัน จึงตัดสินใจรับเข้าทำงาน หรือพนักงานใหม่เป็นเพศทางเลือก จึงมีความเห็นที่แตกต่างออกไป นอกเหนือจากความสามารถในการทำงาน หรือความแตกต่างในด้านอื่นๆ

ปัจจุบันจึงมีเทคโนโลยี HR Software โปรแกรม HR ที่มาพร้อมกับระบบคัดสรรพนักงาน ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างตรงตามความต้องการขององค์กร โดยโปรแกรม HR หรือโปรแกรม HR สําเร็จรูป มีเกณฑ์ชี้วัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันที่เรียกกันว่า Key Performance Indicator หรือ KPI มักกำหนดเกณฑ์ผ่านงานของพนักงานใหม่ไว้ที่ 85% ไปจนถึง 95% ซึ่งจะเป็นการประเมินที่ให้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการขององค์กรอย่างสูงสุด โดยปราศจากอคติ และความคิดเห็นส่วนตัวใดๆ ที่มีต่อพนักงานแต่ละบุคคล

HR Software โปรแกรมสำหรับ HR จาก TigerSoft ตัวช่วยในการประเมินการทดลองงานที่ให้ผลลัพธ์อย่างแม่นยำ

1. เฟ้นหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะกับองค์กรมากที่สุด
เครื่องมือช่วยชี้วัดความสามารถของพนักงานอย่าง Key Performance Indicator หรือ KPI จะช่วยคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กร ผู้ใช้งานสามารถสร้างเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ โดยกำหนดอัตราการผ่านเกณฑ์ได้ตามความคาดหวังขององค์กร สร้างหัวข้อการประเมินได้อย่างหลากหลายตามต้องการ และจะแสดงการประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ ที่มีการสรุปคะแนนไว้อย่างถูกต้องและแม่นยำจากโปรแกรม ผู้ใช้งานสามารถติดตามผลการประเมินได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว

2. กำหนดระยะเวลาการประเมินผลการทดลองงาน
ฝ่ายบริหารบุคคล หรือฝ่าย HR สามารถกำหนดระยะเวลาการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานใหม่เป็นระยะๆ ได้ในโปรแกรม HR ให้ช่วยแจ้งเตือน เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผู้ใช้งานจะสามารถกำหนดช่วงเวลาการทดลองงาน หรือเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานประจำ สำหรับลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันได้ตามมาตรฐานขององค์กร

3. ประเมินผลการทำงานของพนักงานได้อย่างครอบคลุม
โปรแกรม HR ช่วยให้ระบบบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีความยืดหยุ่นสูง รองรับแผนการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ในทุกลักษณะการประเมิน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินสำหรับพนักงานทดลองงาน หรือพนักงานประจำ มาพร้อมการบันทึกเก็บรวบรวมผลการประเมินไว้อย่างละเอียด เพื่อใช้พิจารณาประกอบในภายหลังได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดสรรพนักงานแบบเดิมๆ ในองค์กรของคุณ ให้เข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วย HR Software โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด จาก TigerSoft ระบบสรรหาบุคลากรที่ตรงตามความต้องการขององค์กรของคุณมากที่สุด มาพร้อมฟังก์ชันมากมายในโปรแกรมเดียว ทั้งโปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์, โปรแกรม Payroll ครอบคลุมทุกการทำงานของฝ่าย HR ให้การบริหารจัดการบุคคลในองค์กรของคุณมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม

เพราะบุคลากรคือหัวใจสำคัญของทุกองค์กรธุรกิจ การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กร ย่อมทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยาก ในทุกความสำเร็จขององค์กร ล้วนมาจากรากฐานที่แข็งแกร่งอย่างบุคลากรเหล่านี้นี่เอง เริ่มปฏิวัติองค์กรของคุณตั้งแต่วันนี้กับ TigerSoft ผู้นำด้านการให้บริการ HR Software โปรแกรม HR ขอแนะนำโปรแกรมบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่จะช่วยให้องค์กรบริษัทของคุณมั่นใจได้ว่า ผลการทำงานของพนักงานแต่ละคนเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

พาส่อง เทคโนโลยีเครื่องบันทึกเวลา ปี 2023 แบบไหน Trendy แบบไหน Out ไปแล้วบ้าง!

พาส่อง เทคโนโลยีเครื่องบันทึกเวลา ปี 2023 แบบไหน Trendy แบบไหน Out ไปแล้วบ้าง! วิวัฒนาการของเครื่องบันทึกเวลา ให้องค์กรของคุณก้าวเท่าทันต่อเทคโนโลยียุคใหม่ ในองค์กรบริษัทต่างๆ หรือสำนักงานออฟฟิศ จะมีการใช้อุปกรณ์เครื่องบันทึกเวลา เพื่อตรวจสอบชั่วโมงเ […]

15 ก.ย. 2023

วิธีการทำงานของ HR ด้วย HR Software เมื่อการทำงานที่บ้าน

ปรับวิธีการทำงานของ HR ด้วย HR Software เมื่อการทำงานที่บ้านกลายเป็นที่นิยม เลือกใช้งานระบบ HR Software ควบคุมการทำงานแบบ WFH หลังจากยุคโควิดระบาด หนึ่งในสิ่งที่หลงเหลือและยังคงสานต่อมาจนถึงตอนนี้คือการทำงานจากที่บ้าน เพื่อช่วยประหยัดการเช่าพื้นที่ออ […]

26 เม.ย. 2023

ระบบ erp โรงงาน ดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตของโรงงานอย่างไร

ระบบ erp โรงงาน ดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตของโรงงานอย่างไร ถอดฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ erp โรงงาน ว่าสามารถทำอะไรให้โรงงานของคุณได้บ้าง สำหรับอุตสาหกรรมโรงงานที่มีรายละเอียดในการทำงานหลายส่วน และมีความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน การนำระบบ erp โรงงานเข้ามาใช้บ […]

22 ต.ค. 2023