ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
พ.ย. 09, 2023

พารู้จัก OKR เครื่องมือวัดผลที่นิยมใช้กันในองค์กรปัจจุบันเพิ่มเติมจากโปรแกรม HR

ขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือ OKR และโปรแกรม HR ที่ดีที่สุด จากไทเกอร์ ซอฟต์

ในแวดวงการบริหารพัฒนาบุคลากรมีการพูดถึง OKR อย่างกว้างขวาง บริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของโลกที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว ต่างก็มีการนำ OKR มาใช้กับงานบริหารภายในองค์กร ซึ่งเป็นแนวคิดการตั้งเป้าหมายการทำงานที่เรียบง่าย แต่ทรงพลัง ทำให้ OKR กลายเป็นเครื่องมือวัดผลลัพธ์ของความสำเร็จที่เขย่าองค์กรระดับโลกมาแล้วมากมาย

เมื่อพูดถึงเครื่องมือในการวัดผลการทำงานของบุคลากรในองค์กร หลายๆ คนมักจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า KPI แต่รู้หรือไม่ว่าองค์กรระดับชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศได้หันมาใช้ OKR แทน KPI มาระยะหนึ่งแล้ว เพราะเครื่องมือ OKR สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน และให้ความยืดหยุ่นกับผลการประเมินได้มากกว่า ผู้บริหารหลายคนเชื่อว่า OKR คือเครื่องมืออันทรงพลัง ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรอย่างได้ผล

OKR คืออะไร มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร?

OKR หรือ Objective and Key Results ระบบบริหารงานที่ถือกำเนิดครั้งแรกในวงการ Microship ของบริษัท Intel ไม่นานนักระบบ OKRs นี้ก็ได้ถูกนำมาทดลองใช้กับบริษัท Startup เล็กๆ แห่งหนึ่ง จนบริษัทเล็กๆ นั้นสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด ซึ่งบริษัท Startup เล็กๆ แห่งนั้นมีชื่อว่า ‘Google’ นั่นเอง จึงไม่น่าแปลกใจที่ระบบบริหารงานแบบ OKR จะโด่งดังเป็นพลุแตก เมื่อ Google ได้พัฒนาจนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ บริษัทระดับชั้นนำของโลกมากมายได้นำเอา OKR มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการบริหารองค์กร จนประสบความสำเร็จตามๆ กันมา

OKR เป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมาย และกำหนดตัววัดผลที่มีความชัดเจนมาก เพราะการวัดผลการทำงานด้วย OKR จะต้องมีกรอบการทำงานออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจน สามารถนำไปประเมินผลได้แบบตรงไปตรงมา มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดและเข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ทุกคนจะต้องบรรลุร่วมกัน

ดังนั้นหลายๆ ครั้งเราจึงจะเห็นการตั้งเป้า OKR ขององค์กรระดับชั้นนำที่จะมีการตั้งเป้าหมายไว้สูงลิบลิ่ว จนบางครั้งก็เป็นเป้าหมายที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่นั่นถือว่าเป็นเรื่องปกติของ OKR เพราะสาระสำคัญที่แท้จริงของ OKR คือการตระหนักรับรู้ถึงภารกิจที่ชัดเจนร่วมกัน ของทุกคนในองค์กร เมื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นเป้าหมายที่ทุกคนต่างตระหนักดี ก็จะเกิดการขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถผลักดันให้องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดดได้

  • Objective คือ ‘เป้าหมาย’ ที่องค์กรหรือทีมต้องการ โดยเป้าหมายที่ตั้งจะต้องมีความชัดเจน ต้องการอะไรให้ชี้ชัดลงไปจะยิ่งดี ยกตัวอย่างเช่น ต้องการเพิ่มยอดขายภายในปีนี้, ต้องการเพิ่มกำไรจากการขายสินค้า, ต้องการพัฒนาระบบการขายออนไลน์ หรือต้องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในด้านใดด้านหนึ่ง เหล่านี้เป็นต้น
  • Key Results คือ ‘ผลลัพธ์’ เฉพาะที่เป็นสาระสำคัญเท่านั้น ซึ่งสาระเหล่านี้จะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามความต้องการ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่ชัดเจน หรือมีกรอบเวลาที่เป็นตัวเลขกำหนดไว้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ชิ้นงาน A ต้องสำเร็จภายในวัน-เดือน-ปีที่เท่าไหร่, ต้องสามารถผลิตชิ้นงาน B ได้จำนวนกี่ชิ้นต่อเดือน หรือต้องทำยอดขายให้ได้อย่างน้อย X บาทตั้งแต่วัน-เดือน-ปีนี้เป็นต้นไป

ความแตกต่างระหว่าง OKR กับ KPI

  • การประเมินผลความสำเร็จโดยใช้ OKR จะเป็นการทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ไม่มีผลกับค่าตอบแทนของพนักงาน โดยจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพการทำงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ ขณะที่การประเมินผลด้วย KPI จะเป็นการประเมินรายบุคคล และส่งผลกับค่าตอบแทนโดยตรง หากทำสำเร็จพนักงานจะได้รับผลตอบแทน เช่น เงินโบนัส หรือการปรับขึ้นของเงินเดือน เป็นต้น
  • OKR เป็นเครื่องมือที่ทำให้ทุกคนในองค์กรพุ่งเป้าไปยังเป้าหมายเดียวกัน มีการกำหนดและแสดงเป้าหมายอย่างชัดเจน โปร่งใส แต่ KPI จะเป็นความพยายามสร้างผลลัพธ์ในการทำงานด้วยเป้าหมายส่วนบุคคล จะเห็นเฉพาะเป้าหมายของตัวเองเท่านั้น
  • OKR เป็นระบบวัดความสำเร็จที่มีการประเมินผลในระยะเวลาที่สั้นกว่า จึงสามารถปรับปรุงรูปแบบหรือกระบวนการทำงานได้ในทุกชั่วขณะ สำหรับ KPI ส่วนใหญ่จะมีการวัดผลปีละครั้ง หากต้องมีการแก้ไขจะต้องใช้เวลามากกว่า

OKR เครื่องมือดึงศักยภาพของบุคลากร ให้องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดด

1. OKR เป็นแนวคิดที่เรียบง่าย แต่ใช้ได้ผลจริง ด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเอาไว้ตั้งแต่แรก และเป็นเป้าหมายที่ทุกคนรับรู้อย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ทุกคนที่ทำภารกิจสามารถโฟกัสไปที่สาระสำคัญจริงๆ จับใจความสำคัญของภารกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ไม่สับสนหรือออกนอกลู่นอกทางระหว่างการทำภารกิจ จึงช่วยสร้างผลลัพธ์แบบทวีคูณ จากการลงมือทำร่วมกันของบุคลากรทั้งหมด
2. OKR เป็นการวัดผลความสำเร็จในเชิงปริมาณ หรือมีตัวเลขระบุไว้อย่างชัดเจน จึงสามารถประเมินผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ สามารถย้อนกลับมาดูผลลัพธ์พร้อมวิเคราะห์ใหม่ได้ตลอด เพราะมีการประเมินผลในระยะเวลาสั้น โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงพัฒนาผลการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น
3. OKR เป็นระบบการวัดผลสำเร็จที่มีความโปร่งใส ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดและร่วมกันวางแผน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จร่วมกัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยเชื่อว่าในทุกๆ ความสำเร็จ ไม่ได้มาจากความสามารถของใครเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่การจะขับเคลื่อนทั้งองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน
4. หัวใจสำคัญของ OKR ที่แท้จริง คือการสร้างการรับรู้ (Awareness) ถึงภารกิจขององค์กรที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นภารกิจหลักของทุกคน ให้ทุกคนได้มีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน หล่อหลอมเป็นพลังช่วยกันผลักดันให้องค์กรเกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ หรือประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

การบริหารองค์กรบริษัท คือการก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้นำองค์กรต้องก้าวอย่างเท่าทันโลก และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ที่เสมือนเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ TigerSoft 25 ปีแห่งความเป็นผู้นำด้านโซลูชันสำหรับออฟฟิศสำนักงาน ร่วมอัพเดตทุกองค์กรสู่โลกแห่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด พร้อมผลักดันองค์กรของคุณ ให้เป็นองค์กรระดับแนวหน้า ด้วยพื้นฐานการบริหารองค์กรที่ดีที่สุด จากการประยุกต์ใช้ HR Software โปรแกรม HR โปรแกรม HR Online TigerSoft บริการโปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในออฟฟิศ อย่างครอบคลุมทุกบริการด้านงาน HR ให้องค์กรบริษัทของคุณเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการพัฒนาอยู่เสมอ

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

วิธีดูแลรักษาเครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้า ให้ใช้ได้ยาวนาน

วิธีดูแลรักษาเครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้า ให้ใช้ได้ยาวนาน เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนหน้าเข้างาน บำรุงรักษาอย่างไรให้ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด! เครื่องบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน อย่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเ […]

3 ต.ค. 2023

สวัสดิการแบบไหนที่คนรุ่นใหม่ต้องการ? จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

สวัสดิการในองค์กรแบบไหนที่คนรุ่นใหม่ต้องการ? จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR เผยองค์กรในฝันกับ 5 สวัสดิการที่คนรุ่นใหม่ต้องการมากที่สุด! หลาย ๆ องค์กรต่างต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยขับเคลื่อนองค์กรให […]

2 มิ.ย. 2023

5 ข้อผิดพลาดของแผนเกษียณอายุที่คุณอาจประสบอยู่

5 ข้อผิดพลาดของแผนเกษียณอายุที่คุณอาจประสบอยู่ การวางแผนใช้ชีวิตในช่วงเกษียณอายุ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ควรทำตั้งแต่เริ่มทำงานและมีเงินเก็บ เพราะถึงในจุดที่เราไม่สามารถทำงานได้แล้วจะได้มีเงินเอาไว้สำหรับใช้จ่าย แล้วจะรู้ได้อย่างไร…?? ว่าแผนเกษียณ […]

7 ก.พ. 2020