ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ก.ค. 31, 2019

 

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน

ขึ้นทะเบียนว่างงาน สิทธิประโยชน์ที่ผู้ว่างงานควรได้

“ผู้ว่างงาน” สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน, ขึ้นทะเบียนว่างงาน, ยื่นว่างงานออนไลน์ หรือยื่นคนว่างงานออนไลน์ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด แต่จะต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน แต่จะต้องไม่มีความผิดทางกฎหมาย

ด้านกรมการจัดหางานจึงอำนวยความสะดวกด้านการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน โดยให้ผู้ว่างงานสามารถขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ซึ่งข้อมูลของผู้ว่างงานจะได้รับการตรวจสอบจากกรมการปกครอง เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลในระบบขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน อีกทั้งยังสามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับการใช้เป็นหลักฐานยืนยันการขึ้นทะบียนผู้ประกันตน เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

 

ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน 1

TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR ขอแนะนำ 3 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ขึ้นทะเบียนว่างงาน, ยื่นว่างงานออนไลน์, ยื่นคนว่างงานออนไลน์

ส่วนขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงใช้เลขบัตรประชาชน กับ 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ผู้ประกันตนลงทะเบียนสมาชิกบนเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th/login.do ของกรมจัดหาแรงงาน โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนและทำการกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (Laser Code) เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
  2. หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น ให้ผู้ประกันตนยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอที่จำเป็นดังต่อไปนี้
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ประกันตน
  3. ทำการรายงานตัวผ่านในระบบ 1 ครั้งต่อเดือน

สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่สะดวกในการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน หรือรายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถไปขึ้นทะเบียนและรายงานตัวได้ ณ สำนักงานจัดหางาน

 

ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน 2

หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ขึ้นทะเบียนว่างงาน, ยื่นว่างงานออนไลน์, ยื่นคนว่างงานออนไลน์ สามารถดูได้ที่ www.sso.go.th และสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการติดต่อโดยตรง ที่สำนักประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน


TigerSoft ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม HR (HR Software) โปรแกรมเงินเดือน ให้บริการโซลูชันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งระบบประวัติพนักงาน ระบบเงินเดือน ระบบภาษี ระบบประกันสังคม หนังสือรับรองการทำงาน และสวัสดิการ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบของ TigerSoft สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการในการใช้งานเอกสารสำคัญสำหรับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตลอดเวลา

สนใจระบบ โปรแกรม HR โปรแกรมเงินเดือน ที่มีประสิทธิภาพของไทเกอร์ซอฟท์ สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

โทรศัพท์ : 02-347-0374 – 6

อ่านบทความอื่นๆของไทเกอร์ซอฟท์ คลิกที่นี่

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โปรแกรม Payroll จัดการระบบเงินเดือนทุกรูปแบบ

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โปรแกรม Payroll จัดการระบบเงินเดือนทุกรูปแบบ โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll เครื่องมือสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจควรมี การใช้โปรแกรม Payroll ที่สามารถจัดการระบบเงินเดือนของพนักงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ […]

19 มี.ค. 2024

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของโปรแกรม hr ช่วยวัด KPI ในการทำงานได้อย่างไรบ้าง

รู้มั้ย! จัดระบบโปรแกรม HR ให้ดี ช่วยองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดด การจัดระบบบริหารบุคลากรภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีโปรแกรม HR เพื่อการยืนหยัดเป็นองค์กรระดับแนวหน้า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจหลัก และมีคุณค่าที่สุดขององค์กร การดูแลเอาใจใส่ให้บุคลากร […]

17 ก.ค. 2023

Multitasking การทำหลายงานพร้อมกัน เสี่ยงงานพังและเสร็จช้าโดยไม่รู้ตัว

Multitasking การทำหลายงานพร้อมกัน เสี่ยงงานพังและเสร็จช้าโดยไม่รู้ตัว Work from Home สำหรับหลาย ๆ คน มีปัญหาด้านการแยกแยะหน้าที่หรือบทบาทที่แตกต่างกัน โดยพยายามจะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับหน้าที่ 2 อย่างในเวลาเดียวกัน เช่น การทำงานที่บ้านแล้วร […]

4 พ.ค. 2020