XFace100

Face Recognitionเครื่องสแกนใบหน้า

XFace100 มีความน่าเชื่อถือสูง จากการตรวจจับใบหน้าในมุม 30 องศา จากปกติเพียง 15 องศาเท่านั้น ซึ่งช่วยป้องกันการสแกนใบหน้าผ่านภาพถ่ายหรือวิดีโอ และสามารถปรับแสงสว่างได้ นอกจากนี้ยังตัวเครื่องยังมีอัลกอริทึมสแกนใบหน้าแบบ 3D และอัลกอริทึมลายนิ้วมือใหม่ อีกทั้งยังรองรับ WiFi เพื่อความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

Description

เครื่องสแกนใบหน้า เลนส์กล้องมุมกว้างคู่ ความละเอียด 2 เมกะพิเซล หน้าจอสัมผัสแบบ LCD ที่มีความกว้างขนาด 7 นิ้ว

Features

  • รองรับใบหน้า 3,000 ใบหน้า
  • รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
  • บันทึกรายการ 100,000 รายการ
  • กล้อง 2MP WDR ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในที่ที่มีแสงสว่างน้อย
  • ใช้งานร่วมกับระบบ เปิด – ปิด ประตู
  • สแกนหน้าได้ห่าง 0.3 เมตร – 1 เมตร
  • รองรับ Wi-Fi

There are no reviews yet.

Be the first to review “XFace100”

Your email address will not be published.